Skip to main content

OVER ONS

In 2003 startte Joke Loones Comma, een psychologenpraktijk voor kinderen en jongeren. Sinds de opstart is het team en aanbod steeds verder uitgebreid.

WAT DOEN WIJ

DIAGNOSTIEK

Kinderen en jongeren (vanaf 3 tot 22 jaar) kunnen bij ons terecht voor intelligentietesten, neuropsychologisch onderzoek, testonderzoek naar ASS of belevingsonderzoek.

Intelligentietesten: WISC-V-NL, WPPSI-IV-NL, SON-R 2-8, WAIS-IV-NL en WNV-NL.

Neuropsychologisch onderzoek: D-KEFS, D2, TEA-CH, Bourdon Vos, 15 woorden van Rey,... Dit kan afgenomen worden bij kinderen met aandachtsproblemen en/of hyperactiviteit en/of impulsiviteit.

Testafname bij vermoeden van autismespectrumstoornis: ADOS 2, TOM, verhalen van Happé, verhalen van Dewey, ... 

Belevingsonderzoek: hierbij wordt d.m.v. gesprek, tekeningen, verhalen en spel een beeld gevormd van de emotionele ontwikkeling van het kind. Vaak is dit nodig om in te schatten welke therapie voor dit kind en zijn/haar gezin het meest aangewezen is.

THERAPIE

Wij bieden verschillende vormen van therapie aan: individuele therapie, gezinstherapie, groepstherapie, begeleiding van kinderen en jongeren met een specifieke kinderpsychiatrische diagnose (ADHD, ASS, …). Op basis van de intake of na testonderzoek wordt nagegaan welke therapie het meest geschikt is.

Gezinstherapie: hier komt het gezin of een deel van het gezin samen op gesprek.

Individuele therapie: zowel gesprekstherapie als speltherapie zijn mogelijk in de praktijk.

Sociale vaardigheidstraining: in groep. Sociaal vaardige mensen ontwikkelen makkelijker hun talenten. Soms al op jonge leeftijd worden kinderen in hun sociaal-emotionele-, maar ook in hun algemene ontwikkeling geremd omdat ze zich niet goed voelen in relatie tot anderen. Ons aanbod naar kinderen richt zich vooral op thema’s als omgaan met pestgedrag op school, leren uiten van gevoelens, assertiviteit, faalangst, lichaamstaal, maar ook op vragen als hoe maak en hou ik vriendjes?, hoe gedraag ik me in nieuwe situaties?, hoe kom ik over in groep?, …

Training bij Faalangst: individueel of in groep. We gaan er vanuit dat gevoelens van angst deel uitmaken van het dagelijks leven. Die gevoelens hoeven niet te verdwijnen. We richten onze aanpak op hoe er met de gevoelens wordt omgegaan. Als kinderen strategieën ontwikkelen die henzelf en/of de omgeving schade toebrengen, kan er via deze training alternatieven aangeboden worden. Tegelijkertijd gaan we er ook vanuit dat kinderen en hun omgeving ook over een aantal succesvolle strategieën beschikken en willen we deze ook in de kijker zetten. We besteden niet enkel aandacht aan hoe de kinderen omgaan met gevoelens van angst. Ook het systeem wordt betrokken in de vorm van oudergesprekken.

Training bij Impulsiviteit: in groepjes van twee tot drie kinderen. Er wordt gewerkt aan het reguleren van (negatieve) emoties, het afremmen van impulsief gedrag. Dit alles gebeurt ahv spel en opdrachten.

OUDERGESPREKKEN

Ouders (en de bredere context) worden zoveel mogelijk betrokken bij de begeleiding.

Ons team