Kinderteam
 
 
 
Diagnostiek
 
Therapie
 
Oudergesprekken
 
 
 
 
Volwassenenteam

 
 
 


Kinderteam
 
Therapie


Er bestaan verschillende vormen van therapie, namelijk gezinstherapie, individuele therapie, groepstherapie, begeleiding van kinderen met een specifieke kinderpsychiatrische diagnose (ADHD, ASS,…)..  Op basis van de intake wordt nagegaan welke therapie meest geschikt is voor uw kind.
 
 

Gezinstherapie : beide kinderpsychologen volgden diverse systeemtheoretische (=gezinstherapie) opleidingen. Hier komt gans het gezin of enkele gezinsleden samen op consultatie.

Individuele therapie : Voor jongere kinderen, van 3 tot ongeveer 11 jaar,die met hun gevoelens geen raad weten is speltherapie een gebruikelijk advies. De kinderpsycholoog volgt het kind individueel op. Hoe ouder het kind hoe meer gekozen wordt voor gesprekstherapie.

Sociale vaardigheidstraining: in groep.  We richten ons op kinderen die omwille van hun eigen communicatiestijl zijn vastgelopen en hierdoor te maken krijgen met angst, gedragsproblemen, plots dalende schoolresultaten, pesterijen en in sommige gevallen zelfs depressieve klachten.
Voor meer info klik hier

Faalangsttraining : We besteden niet enkel aandacht aan hoe de kinderen omgaan met gevoelens van angst. Ook het systeem wordt betrokken in de vorm van oudergesprekken.
voor meer info klik hier

   Sint-Jorisstraat 43 8000 Brugge Tel. 050 49 03 98 info@groepspraktijk-comma.be