Faalangsttraining
 
We gaan er vanuit dat gevoelens van angst deel uitmaken van het dagelijks leven. Die gevoelens hoeven niet te verdwijnen. We richten onze aanpak op hoe er met de gevoelens wordt omgegaan.

Als kinderen strategieën ontwikkelen die henzelf en/of de omgeving schade toebrengen, kan er via deze training alternatieven aangeboden worden.

Tegelijkertijd gaan we er ook vanuit dat kinderen en hun omgeving ook over een aantal succesvolle strategieën beschikken en willen we deze ook in de kijker zetten.

We besteden niet enkel aandacht aan hoe de kinderen omgaan met gevoelens van angst. Ook het systeem wordt betrokken in de vorm van oudergesprekken.

Inhoud
Een groepstraining voor kinderen tussen de 8 – 12 jaar.
Er kunnen maximum 10 kinderen deelnemen.

Doorheen gans de training proberen we de uitgangspunten van het oplossingsgericht werken te vertalen naar het werken met gevoelens van angst bij kinderen.

Doelgroep
Een training voor kinderen die kampen met faalangst, een specifieke fobie of scheidingsangst.
 
 

Trainingsreeks
Steeds training in januari-februari.
Exacte training-data op aanvraag verkrijgbaar


download de folder

Nog vragen?
Aarzel niet ons te contacteren
info@groepspraktijk-comma.be

 


Impulsiviteitstraining NIEUW

  jaarlijkse training voor kinderen van 8-12 jaar.
Exacte data op aanvraag.


info@groepspraktijk-comma.be
 
   


Sociale vaardigheidstraining (SVT)

 

Sociaal vaardige mensen ontwikkelen makkelijker hun talenten. Soms al op jonge leeftijd worden kinderen in hun sociaal-emotionele-, maar ook in hun algemene ontwikkeling geremd omdat ze zich niet goed voelen in relatie tot anderen.
Ons aanbod naar kinderen en adolescenten t/m 12 jaar richt zich hier vooral op thema’s als omgaan met pestgedrag op school, leren uiten van gevoelens, assertiviteit, faalangst, lichaamstaal, maar ook vragen als hoe maak en hou ik vriendjes?, hoe gedraag ik me in nieuwe situaties? hoe kom ik over in groep?, …

De begeleiding is maatwerk en voorziet een permanente coaching en evaluatie samen met de ouders van de kinderen. De kandidaten worden ingedeeld in groepen volgens leeftijd, waaraan de methodieken & opleidingsmodules zijn aangepast.

Doelgroep Kinderen en jongeren die in de ontwikkeling van sociale relaties geremd worden door problematieken als pesterijen, hoogbegaafdheid, laag zelfbeeld, sub-assertiviteit, schaamte, verlegenheid of een autisme spectrumstoornis,…

Trainingsreeks
Steeds trainingen tijdens herfst-, paas- en zomervakantie.
Data verkrijgbaar op aanvraag


Meer info over het programma van de Training SVT

download de folder


Nog vragen?
Aarzel niet ons te contacteren
info@groepspraktijk-comma.be

 
     Sint-Jorisstraat 43 8000 Brugge Tel. 050 49 03 98 info@groepspraktijk-comma.be